İstiklal Marşını Değiştirme Çabaları ve Necip Fazıl’ın Milli Marş Yazması

Vagonlara doldurulup kese kağıdı yapılması için Bulgaristan’a satılan devlet arşivlerinin bir kısmı 2009 yılında Kasım Kocabaş adlı bir öğretmenin çabaları ile satın alınarak Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde bakım ve onarıma alındı. Bakımları tamamlanan eserler incelendiğinde 1925 yılında Milli Marş Yarışması düzenlendiği ortaya çıktı.

Yıllardır, akademisyenlerin aradığı belgeler, ortaya çıkınca geç de olsa karanlık bir dönem kısmen de olsa aydınlanmış oldu. 23 Aralık 1947 tarihinde Maarif Vekaleti deposunda çıkan yangın bu olayın belgelerinin günümüze ulaşmasını geciktirmiştir. Bugün, ilk marş yarışmasına ait 724 şiirden 6’sı hariç hiçbirinin elimizde olmaması da bu yangının sonuçlarından olabilir.

13 Kasım 1925’te başlayıp 1926 sonuna kadar devam eden milli marş seçme yarışmasına 60 kadar eserin katıldığı belgelerden anlaşılıyor.

Yarışmacıların çoğu para ödülü için değil böyle önemli bir eserin altına imzalarını atabilmek için katılmıştır. Katılımcılardan bazıları şunlardır:

Enis Behiç Koryürek – Milli Neşide
İsmail Fenni Ertuğrul – Millet, Cumhuriyet, Vatan
Muhittin Akyüz – Milli Marş
İzmirli İsmail Hakkı Bıçakcızade – Türk Milli Marşı
Muğlalı Ömer Efendi Zade Hafız Sabri – Milli Marş

Arşiv belgelerinden bu yarışmanın sonucuna ulaşılamamıştır. Ancak Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kalmış olması bu yazılan marşların (şiirlerin) Akif’in marşı kadar başarılı olmadığını göstermekte.

Gelelim ikinci defa kalkışılan milli marş değiştirme girişimine.

1937 yılında (bazı kaynaklarda 1938) Ulus Gazetesi aracılığıyla yeniden milli marş yazdırılmasına teşebbüs edildi. Falih Rıfkı Atay, Necip Fazıl Kısakürek’e de katılması için teklif götürmüştür. Necip Fazıl, yarışmanın iptal edilmesi ve kendisinin bu marşı yazması şartı ile kabul etmiştir. Daha sonra da “Büyük Doğu Marşı” adını verdiği şiiri yazmıştır.

BÜYÜK DOĞU MARŞI

Allahın seçtiği kurtulmuş millet!
Güneşten başını göklere yükselt!
Avlanır, kim sana atarsa kement,
Ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebet.
Allahın seçtiği kurtulmuş millet!
Güneşten başını göklere yükselt!
Yürü altın nesli o tunç Oğuz’un!
Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun.
Nur yolu izinden git KILAVUZ’un!
Fethine çık, doğru güzel sonsuzun!
Yürü altın nesli o tunç Oğuz’un!
Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun.
Aynası ufkumun, ateşten bayrak!
Babamın külleri, sen, kara toprak
Şahit ol, ey kılıç, kalem ve orak
Doğsun BÜYÜK DOĞU, benden doğarak*
Aynası ufkumun, ateşten bayrak!
Babamın külleri, sen, kara toprak.
Necip Fazıl KISAKÜREK

*Marşın içindeki ” Doğsun BÜYÜK DOĞU, benden doğarak” mısrası, Necip Fazıl’ın dergisi için de isim olur.

Necip Fazıl bu olayı Bâbıâli isimli otobiyografisinde şöyle anlatmıştır:

“O senenin başlarında bir hadise olmuştur. Mehmet Akif’in “İstiklal Marşı” beğenilmiyor ve yerine bir milli marş yazdırılmak isteniyordu. Hatta Ulus Gazetesi bu iş için bir de müsabaka açmıştı. Gaye açıktı: Akif’in manzumesindeki İslami hava, sonu laisizmde* karar kılan bir rejimin kaynağındaki heyecana, daha doğrusu maksada uygun sayılmıyordu. Yazana o zamanın parasıyla on bin lira mükafat verilecek ve şiir Büyük Millet Meclisince kanunla kabul edilecekti.”

*Laisizm: Laiklik

Ancak Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılında vefat edince düzenlenen bu yarışma sonuçsuz kalmıştır. Necip Fazıl da yazdığı şiiri aynı adla kitabına almıştır. (Mehmet Akif, yazdığı marşın artık millete ait olduğunu belirtmiş ve Safahat adlı eserinde bu şiire yer vermemiştir.)

Kişisel fikrim ise fazla dini bulunduğu için değiştirilmesi düşünülen Akif’in İstiklal Marşı, Necip Fazıl’ın Büyük Doğu Marşı’ndan katbekat daha milli ve etkili olduğu yönünde.

Akif’in de dediği gibi, “Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.”

Milli Marş

TAGS

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir